Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

30%

30.00%

Đông Nam Á

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

15%

15.00%

Bắc Mỹ

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

15%

15.00%

Đông Âu

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

10%

10.00%

Châu Đại Dương

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

10%

10.00%

Trung Đông

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

5%

5.00%

Tây Âu

(Mini PC; Tablet PC; Notebook)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Đông Nam Á 30.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Bắc Mỹ 15.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Đông Âu 15.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Châu Đại Dương 10.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Trung Đông 10.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Thị trường trong nước 10.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Nam Mỹ 5.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Tây Âu 5.00% Mini PC; Tablet PC; Notebook
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 90.00%

Điều khoản kinh doanh

Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, Credit Card, PayPal
Cảng gần nhất: hongkong

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,French,Japanese,German
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04909255
Gửi email cho nhà cung cấp này